Preview Mode Links will not work in preview mode

Leva Gott!


May 15, 2020

Hur kommer livet att se ut efter Corona?
 
Kommer vi att halka tillbaka i de gamla hjulspåren eller kommer vi att lära oss något? Både uppkomsten av viruset och vår förmåga att stå emot sjukdomen har tydliga kopplingar till vårt sätt att producera och konsumera mat. Det är självklart vettigt att hålla avstånd, tvätta händerna och motionera men det talas väldigt lite om mat och livsstil. Varför?
 
Niklas och Henrik pratar bland annat om varför man inte har fortsatt att forska på studier som visar att grönsaker/frukt är gynnsamt för hälsan, varför är det egentligen så svårt att forska på kost och livsstil?
Och varför är fokuset ensidigt på en medikalisering av lösningarna istället för att också se den långsiktiga lösningen; diet och livsstil.
Och vad menar WHO med en healhy diet?
 
Och såklart får vi veckans recept!
 
 
 
Leva Gott! produceras av Poddagency