Preview Mode Links will not work in preview mode

Leva Gott!


Oct 8, 2020

I somras läste Henrik Tim Spectors nya bok "Spoon-fed" som tar upp myter om kost och hälsa och i det här avsnittet pratar Henrik och Niklas om ett par av myterna!
 
Är fisk verkligen nyttigt? Ska man lita på läkare?
Kan en hälsosam kost vara mer effektivt än mediciner när det gäller exempelvis psykisk ohälsa och hur mkt vatten behöver man egentligen dricka?
 
Leva Gott! presenterar även stolt sin samarbetspartner ELON!