Preview Mode Links will not work in preview mode

Leva Gott!


Oct 15, 2020

Det är den mest välstuderade kosten men vad är egentligen medelhavskost? 
Många tänker på fisk men hur ser det egentligen ut med köttkonsumtionen? Ingår pasta i den uråldriga kosten?
Skulle vi i moderna samhällen ens kunna leva på en sån kost och hålla det i många år och varför är det så svårt att forska på kost?
Det är några av de frågor som Niklas och Henrik pratar om i veckans avsnitt.
 
Henrik berättar också om en intressant pilotstudie som han kommer att vara med i!
 
Leva Gott! är som vanligt glada och stolta över sin samarbetspartner ELON!