Preview Mode Links will not work in preview mode

Leva Gott!

Sep 24, 2020

I veckans avsnitt pratar Henrik och Niklas om den livsviktiga sömnen!

Hur mycket behöver man egentligen sova? Hur mycket av vår förmåga tappar vi om vi får för lite sömn och är våra inre organ inställda på en viss tidszon?

De pratar också om vad drömmar har för betydelse för vår sömn. Är hela...


Sep 17, 2020

Det finns några platser runt om på jorden där en stor del av befolkningen blir 100 år eller äldre. Dom platserna kallas "blå zoner". Varför kallas dom så? Men ännu viktigare -vad är egentligen som gör att de lever länge? Är det generna? Kosten?Religionen? Och går det att hitta sin egen blå zon?

I det här...